International Association for Energy Economics

Yhdistyksen kansainvälinen kattojärjestö on International Association for Energy Economics (IAEE). Tämä Yhdysvalloissa vuonna 1977 perustettu järjestö toimii kotimaisen yhdistyksemme tavoin energia-alan ammattilaisten ideoiden, kokemusten ja mielipiteiden vaihdon foorumina. Viime vuosina järjestö on kiinnittänyt erityistä huomiota Itä-Euroopan asioihin ja tukenut sinne syntyneitä paikallisyhdistyksiä.

Kansainvälisellä järjestöllä on tällä hetkellä yli 3 400 jäsentä yli 70 maassa. Reilu kolmannes jäsenistä on pohjoisamerikkalaisia.

IAEE toiminta jakaantuu kahteen pääosaan: tapaamisten järjestämiseen ja julkaisutoimintaan. Yhdistys osallistuu useiden konferenssien järjestämiseen. Näistä tärkeimmät ovat vuosittain järjestettävät kansainvälinen ja pohjoisamerikkalainen konferenssi. Yhdistyksen jäsenet saavat osallistumismaksuista alennusta. Ulkomaan vierailujen yhteydessä voi myös osallistua paikallisten yhdistysten kokouksiin.

Julkaisutoiminnassa tärkein on tieteellinen Energy Journal –lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden artikkelien aihepiiri on laaja ja painotus taloustieteellinen. Tämän lisäksi jäsenet saavat Newsletter–uutislehden, joka sisältää tietoja tapahtumista, uutisia eri maiden järjestöjen toiminnasta ja lyhyitä artikkeleja. Artikkeleiden määrä on viime vuosina kasvanut. Lehtien lisäksi järjestö julkaisee vuosittain jäsenluettelon. Lisätietoja yhdistyksestä löytyy osoitteesta www.iaee.org.

IAEE:n yleinen jäsenmaksuluokka sisältää IAEE:n Newsletterin, Energy Journalin, jäsenalennukset IAEE:n konferesseissa, nimen IAEE:n jäsenluettelossa ja antaa äänioikeuden IAEE:n toimihenkilövaaleissa.

IAEE:lla on mahdollisuus opiskelijajäsenyyteen alennetulla jäsenmaksulla. Opiskelijajäsenillä on mahdollisuus hakea stipendiä, jolla voi osallistua IAEE:n konferensseihin ilmaiseksi.

Vuoden 2013 aikana SEE ry osallistuu IAEE:n eurooppalaisten yhdistysten yhteistyöhön. Tavoitteena on edistää jäsenten osallistumista kansainvälisiin konferensseihin erityisesti Euroopassa. Yhdistys vastaa kansainvälisen järjestön IAEE:n ja yhdistyksen välisen tiedonkulun hoitamisesta mm. Newsletterin, Energy Journalin, kansainvälisen jäsenluettelon ja konferenssitiedotteiden osalta.

https://www.iaee.org

IAEE tapahtumakalenteri http://www.iaee.org/en/Resources/events.asp