International Association for Energy Economics

Yhdistyksen kansainvälinen kattojärjestö on International Association for Energy Economics (IAEE). Tämä Yhdysvalloissa vuonna 1977 perustettu järjestö toimii kotimaisen yhdistyksemme tavoin energia-alan ammattilaisten ideoiden, kokemusten ja mielipiteiden vaihdon foorumina.

Kansainvälisellä järjestöllä on tällä hetkellä lähes neljä tuhatta jäsentä yli 85 maassa. Pohjoismaista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on oma paikallisjärjestö. Kaikkiaan paikallisjärjestöjä on kolmisenkymmentä.

IAEE järjestää vuosittain yleensä viisi konferenssia yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. Paikallisyhdistykset järjestävät myös pienempiä seminaareja, joihin voi osallistua. Konferenssijulkaisut ovat jäsenten käytettävissä. Verkottumisen tukena on yhdistyksen jäsenluettelo netissä.

IAEE julkaisee kahta vertaisarvioitua lehteä: Energy Journal ja Economics of Energy and Environmental Policy. Näiden lisäksi yhdistys julkaisee Energy Forum –uutislehteä.

IAEE:n jäsenmaksu sisältää julkaisujen ja jäsenhintaisten tapahtumien lisäksi mm. työnhakuun liittyviä palveluita. Näistä lisää www.iaee.org. Suomen energiaekonomistien jäsenet voivat halutessaan liittyä myös IAEE:n jäseneksi.