Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä energiatalouteen perehtynyt yksityinen henkilö. Oikeuskelpoiset yhteisöt voivat liittyä kannattajajäseniksi. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamisen tai toiminnallaan vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous.

Suomen Energiaekonomistit Ry:n jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla halukkuutensa liittyä jäseneksi yhdistyksen sähköpostiin, energiaekonomistit.ry@gmail.com.

Vuoden 2020 jäsenmaksut

Yhdisyksen jäsenluokat ovat seuraavat:

1. SEE:n jäsenyys: 15 €
2. SEE:n ja IAEE:n jäsenyys, Energy Forum (newsletter), Energy Journal ja Economics of Energy & Environmental Policy: 115 €
3. SEE:n opiskelijajäsenyys: 10 €
4. SEE:n ja IAEE:n opiskelijajäsenyys, Energy Forum (newsletter), Energy Journal ja Economics of Energy & Environmental Policy: 64 €
5. Kannatusjäsenmaksu (yrityksille): 350 €.

Jäsenmaksun eräpäivä oli 15.1.2020.