Suomen energiaekonomistit ry (SEE) on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on energiataloudellisen tietämyksen syventäminen ja keskustelun edistäminen. Yhdistys pyrkii kokoamaan piiriinsä energiatalouden asiantuntijoita korkeakouluista, valtionhallinnosta, teollisuudesta ja muualta liike-elämästä.

Yhdistyksen tarkoitus

Suomen energiaekonomistit ry (SEE) on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on
energiataloudellisen tietämyksen syventämien ja keskustelun edistäminen. Yhdistys pyrkii kokoamaan piiriinsä energiatalouden asiantuntijoita korkeakouluista, valtionhallinnosta, teollisuudesta ja muualta liike-elämästä.

Yhdistys aloitti toimintansa epävirallisena keskustelurenkaana jo keväällä 1983.
Varsinainen perustava kokous pidettiin reilu neljä vuotta myöhemmin, 19.10.1987.

Toiminta

Keskustelun edistämiseksi yhdistys kokoaa ja levittää energiataloutta koskevaa informaatiota, järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä pitää yllä yhteyksiä alan kansainvälisiin järjestöihin. Toiminnan päämuoto ovat vuosittaiset kevät- ja syyskokoukset, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Lisäksi viime vuosina on järjestetty seminaareja ja kesäretkiä, jolloin perinteisesti on tutustuttu johonkin energia-alan yritykseen tai paljon energiaa käyttävään prosessiteollisuuden yritykseen.

Jäsenistö

Suomen energiaekonomistit ry:llä on yhteensä 83 jäsentä (vuosi 2019). Näistä 25 jäsentä on samalla kansainvälisen kattojärjestön International Association for Energy Economics (IAEE) jäseniä.