SEE ry pyrkii järjestämään vuosittain keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista teemoista energia-alalla. Tilaisuudet järjestetään yleensä yhdistyksen kevät- ja syyskokousten yhteydessä. Energiaekonomistien kansainvälinen kattojärjestö IAEE tarjoaa lukuisia muita tapahtumia, joihin kv-jäsenyyden omaavat voivat osallistua.

2020

Sääntömääräinen syyskokous ja palkittujen opinnäytetöiden esittely järjestettiin 25.11.2020 Teams-webinaarina. Seminaariohjelma ja kokouskutsu. (25.11.2020)

Torstaina 23.4. järjestetyn sääntömääräisen kevätkokouksen yhteydessä toteutettiin webinaari aiheella ‘Energiaverotus sektorikytkeytymisen nopeuttajana ja hidastajana’. Seminaarin ohjelma ja kutsu kokoukseen.

Esitykset:

2019

Sääntömääräisen syyskokouksen yhteydessä Suomen Energiaekonomistit järjesti Nuorten tutkijoiden seminaarin, jonka aihe oli “Kohti hiilineutraalia lämmitystä”.

Yhdistyksen kevätseminaari pidettiin aiheesta ‘Verot, kiellot ja tuet tieliikenteen päästöjen ohjauskeinona’. Seminaarin kuvaus: Hiiletön tulevaisuus edellyttää myös CO2-päästötöntä liikennettä. Kevätseminaari keskittyy tieliikenteen päästöjen pienentämiseen. Alustajina Saara Jääskeläinen, Riku Viri ja Markku Ollikainen perehdyttävät meidät tieliikenteen nykytilaan, uusiin teknologioihin ja muutoksen edistämisen keinoihin. Tavallliseen tapaan seminaari päättyy keskusteluun.

2018

24.5.2018 Energiadebatti: Miksi sulkea ydinvoimaa ennen aikojaan? Alustajana toimi Iivo Vehviläinen, perustuen hänen ja Matti Liskin tekemään tutkimukseen, jossa tarkastellaan seuraavia kysymyksiä: Miten lisääntyvä tuulivoima on vaikuttanut ydinvoiman tuotantoon pohjoismaisella sähkömarkkinalla? Miten toimialan ristiinomistukset vaikuttavat toimijoiden kannustimiin? Miten Ruotsin ydinvoimaloiden ennenaikainen sulkeminen vaikuttaa vuotuiseen sähkölaskuun ja CO2-päästöihin

Suomen Energiaekonomistit järjesti Kaasumarkkinaseminaarin tiistaina 20.11.2018 Balticconnectorin tiloissa Ruoholahdessa. Seminaarissa kuulimme kaasun merkityksestä tulevaisuuden energiamarkkinoilla, Balticconnector -projektista sekä kaasun vihreistä vaihtoehdoista. Seminaarin yhteydessä pidettiin myös syyskokous.

Herkko Plit (Baltic Connector Oy): Miksi Baltic Connector?

Timo Partanen (Energiavirasto): Maakaasumarkkina avautuu, mikä muuttuu?

Kristian Melin (VTT): Kaasun vihreät vaihtoehdot ja tulevaisuus

 

Kevään seminaari, “Kuluttajasta energiakansalaiseksi”,  järjestettiin 25.4.2018 . Seminaarin yhtedessä järjestettiin myös kevätkokous.

Eva Heiskanen (HY/Kuluttajatutkimuskeskus): Mitä energiakansalaisuus on tai voisi olla?

Mikko Jalas (Aalto yliopisto): Kokeilut energiakansalaisuuden edistämisessä

Leila Timonen (Motiva): Neuvonta ja viestintä energiakansalaisuuden edistämisessä


2017

Suomen Energiaekonomistien Sähkömarkkinaseminaari ja syyskokous järjestettiin maanantaina 9.10.2017 Fortumilla. Seminaarissa kuulimme nuorten tutkijoiden esittämänä viimeisintätutkimustietoa kolmesta sähkömarkkinoiden tulevaisuuteen vahvasti kytketystä teemasta. Esitysten jälkeen käytiin paneelikeskustelu sähkömarkkinoiden murroksesta; mitä uusiutuvan ja hajautetun sähköntuotannon lisääntyminen tarkoittaa sähkömarkkinoille? Miten päästövähennykset saavutetaan kustannustehokkaasti, toimitusvarmuus
säilyttäen?

Hannu Huuki, Syke/Oulun yliopisto, Aggregoitu lämmönvesivaraajien optimointi ja vaikutus pörssihintaan

Jaakko Jääskeläinen, Aalto, Sähkötehon riittävyys Suomessa

Eveliina Seppälä, Fingrid, Säätö- ja tasesähkön niukkuushinnoittelu

Seminaarin ohjelma

Seminaarista laadittu englanninkielinen yhteenveto

 

Keväällä 6.4.2017 järjestetiin  Metsäekonomistiklubin kanssa yhteisseminaari otsikolla “Puuta vai jotain muuta: Metsäenergian tulevaisuus Suomessa“. Samassa yhteydessä järjestettiin yhdistyksen kevätkokous. Seminaarissa kuultiin seuraavat esitykset:

Päivi Janka, TEM, Metsäenergian rooli energia- ja ilmastostrategiassa, EU:n tuomat reunaehdot ja epävarmuus

Pekka Ripatti, TEM, Vuoden 2008 energia- ja ilmastostrategian risupaketin vaikutukset

Esa-Jussi Viitala, Luke, Metsäenergian rooli uudessa metsätalouden kannustinjärjestelmässä

Marko Ahl, Vantaan Energia, Puuperäistä vai muuta energiaa: investointipäätökseen vaikuttavat tekijät

Jussi Lintunen, Luke, Metsäenergian asema suhteessa muihin energiamuotoihin: Ekonomistin näkökulma

Lisäksi kuultiin paneelikeskustelu jonka moderaattorina toimi Timo Partanen Energiavirastosta.

 

2016

Syysseminaari ja -kokous järjestettiin 28.11.2016 Helenin Energiatorilla. Seminaarissa keskusteltiin ja kuultiin esityksiä Suomen energiaverotuksesta. Saara Tamminen (VATT) alusti energiaveroleikkurista ja yritysten kansaivälisestä kilpailukyvystä. Alustuksen jälkeen kuultiin paneelikeskustelu. Panelistit olivat Pasi Kuokkanen (ElFi), Leo Parkkonen (Valtiovarainministeriö) Saara Tamminen (VATT) ja Maiju Westergren (Helen).

Saara Tamminen, Energiaveroleikkuri ja kansainvälinen kilpailukyky

 

Nuorten tutkijoiden seminaari järjestettiin 18.10.2016 Suomen Ympäristökeskuksella. Seminaarissa kuultiin seuraavat esitykset:

Tuomas Vanhanen, The evolving requirements for smart secondary substations in three European regulatory market environments

Väinö Nurmi, A Cost-Benefit Analysis CBA of underground cabeling of power distribution networks as an adaptation measures

Robin Stitzing, Welfare Effects and Environmental Impact of an Emissions-Differentiated Car Sales Tax

Seminaarin ohjelma

 

Kevätseminaari ja -kokous järjestetiin 7.4.2016 Fingridillä. Seminaarissa kuultiin seuraavat esitykset:

Lauri Kärnä, Iran palaa öljymarkkinoille, mikä muu on muuttumassa ja miten muutokset näkyvät

Risto Lindroos, Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu – älyverkoilla

Jarkko Tulensalo, Sähkötehon riittävyyden analysointi

 

2013

Syyskokouksessa 26.11.2013 kuultiin Simon-Erik Olluksen esitys hiilivapaaseen energiajärjestelmään siirtymisestä Simon-Erik Ollus The trillion euro question ahead 26.11.2013

Parhaan energiatalouden alalta tehdyn opinnäytetyön esitteli Sanna Ala-Mantila. Esitys Hiilijalanjäljen mikroekonometriaa: Aluetyyppi ja muut tekijät kulutuslähtöisten kasvihuonekaasupäästöjen selittäjinä on katsottavissa osoitteesta http://prezi.com/qiujqyv1f6fv/hiilijalanjalkien-mikroekonometriaa-aluetyyppi-ja-muut-teki/

Kevätkokouksessa 19.6.2013 kuultiin ÅF:n tutkimusraportin pohjalta laadittu esitys Mistä lisäjoustoa sähköjärjestelmään ja keskusteltiin sen tuloksista.

2012

Syysseminaarin teemana oli käyttäytymisen ja energiatehokkuuden suhde – Changing Behaviour in Practise. Puhujina mm. Sea Rotmann (IEA) ja Sarah Darby (University of Oxford).

2011

Energiaekonomistit ry:n kevätkokous pidettiin 13.4. Helsingin Energian tiloissa. Kokousta edelsi Helsingin Energian esittely uusiutuvan energian tavoitteista ja tulevaisuuden suunnitelmista.

2010

Järjestettiin tilaisuus tuulivoimasta ja syöttötariffeista sekä Ilmatieteen laitoksen tuuliatlaksesta.